Home –  Soorten autoverzekeringen

Soorten autoverzekeringen

Er zijn vele verschillende varianten en soorten autoverzekeringen die per verzekeringsmaatschappij kunnen verschillen. In basis zijn er drie soorten autoverzekeringen:

  1. WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid)
  2. WA-plus verzekering (WA + Beperkt Casco)
  3. WA-cascoverzekering / allrisk

Een WA-verzekering is een soort autoverzekering die de schade dekt die u met uw auto veroorzaakt en waarvoor u aansprakelijk bent. Schade aan het motorrijtuig, aan uzelf of aan uw goederen vallen niet onder de WA-verzekering. Schade van andere inzittenden weer wel.

Een WA-plus verzekering  is een soort autoverzekering die het aansprakelijkheidsrisico dekt, en daarnaast onder andere de schade aan het motorrijtuig als gevolg van brand en blikseminslag, diefstal, joy riding, verduistering en inbraak.

Een WA-casco (allrisk-verzekering) vergoedt niet alleen de schade die u met uw voertuig bij anderen veroorzaakt heeft, maar deze soort autoverzekering dekt ook de schade aan uw eigen auto of motor.

Soorten autoverzekeringen: Overzicht dekkingen per soort

Om u een beter beeld te geven van de verschillen tussen de verschillende soorten autoverzekeringen, hebben wij in onderstaande tabel een aantal mogelijke schades op een rij gezet waarbij we aangegeven hebben onder welk type autoverzekering de schade gedekt is. Omdat niet alle verzekeraars exact dezelfde dekkingen aanhouden, dient u dit overzicht te beschouwen als indicatief.

Soort schade WA Beperkt casco Volledig casco
Schade aan andere voortuigen door de verzekerde auto veroorzaakt Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan andere personen / weggebruikers door de verzekerde auto veroorzaakt Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan anderen veroorzaakt door een aanhangwagen of caravan achter de verzekerde auto Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan de verzekerde auto door brand, ontploffingen of rellen Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan de verzekerde auto door storm, hagel en overstroming Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan de verzekerde auto door inbraak of joyriden Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan de verzekerde auto door inbraak of joyriden Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade door diefstal van de verzekerde auto Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan de verzekerde auto door botsing met loslopende dieren Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan de verzekerde auto door een zelf veroorzaakte aanrijding Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan de verzekerde auto door een slippartij Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan de verzekerde auto door vandalisme Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan de verzekerde auto door te water raken Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade aan de verzekerde auto door een technisch gebrek in het voertuig (het technisch gebrek zelf valt niet binnen de dekking) Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt binnen de dekking bij dit soort autoverzekering
Opzettelijk veroorzaakte schade Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade bij deelname aan snelheidwedstrijden Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering
Waardevermindering/afschrijving van de auto, normale slijtage Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering
Schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering Deze schade valt buiten de dekking bij dit soort autoverzekering


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *